Diagnoza problemu - zęby

bstancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z pow

Diagnoza problemu - zęby rentgen stomatologiczny cieszyn

Próchnica - najczęstszy problem stomatologiczny

Próchnica zębów (łac. caries dentium) ? bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z pow