wypożyczalnia nagrzewnic olejowych

Nagrzewnica - budowa i działanie

wypożyczalnia nagrzewnic olejowych
Sposób działania nagrzewnicy uzależniony jest od jej rodzaju. Powietrze w nagrzewnicach wodnych podgrzewa się dzięki wymiennikowi aluminiowemu, przez który przepływa gorąca woda.
Dzięki wymiennikowi .