plomby gwarancyjne void

naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.

plomby gwarancyjne void
DTP (ang.

desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.

Krócej mówiąc, termin ten oznacza.

Widok do druku:

plomby gwarancyjne void