Klinika stomatologiczna Ruda Śląska

Most protetyczny - wykonanie

Klinika stomatologiczna Ruda Śląska
I wizyta wykonywane jest zdjęcie radiologiczne (zdjęcie zębowe, bądź pantomogram) w znieczuleniu miejscowym zęby są oszlifowywane następnie pobierany jest wycisk, który wysyłany jest do laboratorium techniki dentystycznej, gdzie mos.